Energetische therapie

Energetische therapie richt zich op het herstellen van de harmonie en de natuurlijke balans in het lichaam en het bevorderen van het zelfherstellende vermogen van de mens.

Energetische therapie is gegrond in oeroude tradities. Te denken valt onder meer aan de Chinese en Ayurvedische Geneeswijzen, waarbij het werken met energiebanen (meridianen), acupunctuur, chakra’s en de natuurelementen een duidelijke plek hebben. Het overeenkomstige aspect in het geheel is energie en valt onder natuurgeneeskunde. Natuurgeneeskunde richt zich bij ziekte zoveel mogelijk op de gehele mens: op het lichamelijke, het energetische en psychische (emotioneel, mentaal en spiritueel) niveau, de omgeving van de mens en de wisselwerking hiermee.

De wijze van behandeling richt zich dus niet alleen op zieke organen en bijkomende symptomen, maar op de gehele mens. Kortom: natuurgeneeskunde werkt volgens een holistisch mensbeeld. De energetische therapie gaat ervan uit dat mensen ziek worden als hun toestand van evenwicht in fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel opzicht, min of meer langdurig is verstoord. Chronische ziekten ontstaan wanneer de natuurlijke geneeskracht van de mens niet meer in staat is om op eigen kracht een nieuw evenwicht te creëren. De natuurlijke geneeskracht wordt gezien als vitale levenskracht, die aanwezig is in ieder mens, een natuurlijke neiging naar gezondheid en een vermogen tot zelfhandhaving. De energetisch therapeut kan deze levenskracht stimuleren.

Energetische behandeling

Ieder lichaamsdeel, iedere lichaamsfunctie is op energetisch niveau terug te vinden in het auraveld en de chakra’s.  De energetisch therapeut is opgeleid in het waarnemen (readen) van de aura en de auralagen en de chakra’s die zich daarin bevinden. Deze lagen vertegenwoordigen allemaal een andere functie en kunnen gekoppeld worden aan de dimensies, te weten lichamelijke functies, mentale functies en beleving, de spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. De energetische therapeut kan desgewenst energie toevoegen of afvoeren (healen) in deze lagen en in de energiepunten en –banen. Deze energetische aspecten maken deel uit van een energetische anatomie, de opbouw van het energetische lichaam. Dit is de basis van het vakgebied van een energetisch therapeut. De energetisch therapeut kan de cliënt helpen om een bewustzijnsverandering op gang te brengen. Het hele proces is erop gebaseerd dat de cliënt weer in zijn kracht komt te staan en weer de regie kan (her)nemen over zijn eigen leven.