AVG

Privacybeleid Wilma Wegert Centrum voor Natuurgeneeskunde

Versie 0.6.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18-4-2020
Ik ben er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Ik zie het dan ook als
mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten ik u weten welke gegevens ik verzamel als u onze website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel. Zo snapt u precies hoe ik werk.

Dit privacy beleid is van toepassing op mijn diensten, te weten Wilma Wegert. U dient zich ervan bewust te zijn dat ik niet verantwoordelijk ben voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van deze site en draag
er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Ik ben gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De
rechten en plichten van de leden zijn onder meer vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG). Verder zullen persoonsgegevens worden gedocumenteerd die nodig zijn voor de boekhouding en de nieuwsbrief.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op mijn eigen beveiligde servers. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Beeldbellen via weseedo.nl

Gecertificeerd ISO 27001 en NEN 7510 en daarmee voldoet aan de AVG.

Cookies

Ik verzamel geen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht
te krijgen in onze klanten, zodat ik mijn  diensten hierop kan afstemmen.
Deze website maakt geen gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw
computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden
dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

Aangezien de facturatie in Snelstart plaats vindt en de dossiervorming in
Perfectview zijn bankgegevens en emailgegevens bij Snelstart en in
Perfectview bekend. Email gegevens zijn bekend bij Laposta voor de nieuwsbrief.
In de verwerkersovereenkomsten met deze externe partijen is opgenomen hoe lang de persoonsgegevens bewaard blijven en wanneer deze na gebruik vernietigd worden. 

Data lekken

Indien er sprake is van een data lek, zal ik zo spoedig mogelijk,
uiterlijk binnen 48 uur na de eerst ontdekking u informeren  over alle (vermoedelijke) inbreuken op de beveiliging.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van  de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Ik bied alle cliënten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of
verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan mij is
verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief of mailing indien van
toepassing

Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit mijn bestand wilt laten
halen, kunt u contact met mij op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen
heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met mij opnemen:

AVG register van activiteiten op aanvraag