Werkwijze Energetische therapie

De werkwijze van de begeleiding bestaat uit 3 fases:

  1. Intake gesprek inclusief klachten anamnese met cliënt en of de wettelijke vertegenwoordigers
  2. Behandelsessies
  3. Evaluatie met cliënt en of de wettelijke vertegenwoordigers en eventueel een behandelplan opstellen.

1) Het intake gesprek

Tijdens het intakegesprek zullen de volgende onderwerpen worden besproken:

  • de reden van komst
  • voorlichting met betrekking tot energetische therapie
  • behandelplan
  • Indien beide partijen akkoord zijn m.b.t. het behandelplan zal een *behandelingsovereenkomst worden overhandigd.

*Minderjarigen mogen alleen rechtshandelingen verrichten met toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger(s) zie Algemene voorwaarden..

**Een therapeut en een cliënt die een behandelingsrelatie aangaan, sluiten juridisch gezien een ‘behandelingsovereenkomst.’ Een overeenkomst heeft als uitgangspunt dat de betrokken partijen de inhoud ervan vrijelijk kunnen bepalen. Ook hoeft niet alles op schrift te worden gesteld. Dit wordt wel aangeduid met de term contractvrijheid. Zie ook Algemene voorwaarden.

2) Behandelsessies

In de regel worden ongeveer 10 behandelsessies aangeboden om tot een goed resultaat te komen. De eerste vijf behandeling zijn gericht op het schoonmaken en stabiliseren van de energie om het zelfhelend vermogen aan te spreken. Vervolgens wordt er ingezet op het zelfstandig inzetten van het zelfhelend vermogen.  Uiteraard altijd na overleg overeen te komen. Een behandelsessie duurt ongeveer 50 minuten.

Tijdens elke behandelsessie zullen oefeningen worden gedaan, zal er een energetisch behandeling plaats vinden en heeft de cliënt voldoende ruimte om zijn/haar verhaal te kunnen doen.

3) Evaluatie met cliënt en de wettelijke vertegenwoordigers en eventueel verder behandelplan opstellen.

Tijdens de evaluatie zal er gekeken worden naar het verloop van de therapie, indien verdere behandeling nodig is zal deze samen met de wettelijke vertegenwoordigers worden aangepast.

Evaluatie duur: 50 minuten.